PRIRODNA OSNOVA KAO ČIMBENIK NASELJENOSTI GORNJE HRVATSKE PODRAVINE

Analiza prirodno-geografskih značajki gornje hrvatske Podravine nedvojbeno ukazuje na zaključak da je prirodna osnovica kroz povijesni razvoj bila glavni čimbenik prostorne distribucije naseljenosti. Tri osnovne zone, izdužene u smjeru sjeverozapad, jugoistok, dominiraju u prostornoj slici naseljenosti Podravine - i kroz povijest i danas. Najatraktivnija zona, koja ima i najgušću naseljenost i najvažniju prometnu mrežu, ocjedito je područje würmskih i dijelom holocenih terasa. Sjeverno od tog područja je slabije naseljena zona dravskog poloja, a južno najslabije naseljena zona brežuljkastog neogenog (kvartarnog) pobrđa. U radu su temeljito razrađene značajke geološko-geomorfoloških, hidrogeografskih i klimatskih osobitosti te specifičnih ekosustava. Uz to, spomenuti su osnovni razlozi promjena u atraktivnostima za naseljavanje pojedinih zona kroz povijest i prostorna diferencijacija u sadašnjosti.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDragutin Feletar, akademik
Preuzmite temuStranice 167-212.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.