O SVAKODNEVNOM ŽIVOTU U MOLVAMA OD 1895. DO 1910. GODINE

U Molvama se na razmeđu kraja 19. i početka 20. stoljeća vodio vrlo dinamičan društveni život. Koloplet političkih zbivanja imao je velik utjecaj na svakodnevni život stanovništva te na njihove svakodnevne aktivnosti i standard života. Slaba poljoprivredna proizvodnja omogućavala je ljudima samo minimum egzistencije, a česte poplave rijeke Drave Molvarcima su oduzimale najbolje ratarske parcele i dodatno osiromašivale stanovništvo. Puni stupci crne kronike najbolji su pokazatelj životne zbiljnosti onoga doba, no snažan vjerski život u Molvama motivirao je pučanstvo da ustraje unatoč svemu. Tradicija marijanskog svetišta omogućavala je Molvama da budu središnje mjesto među hodočasnicima Podravine i šire okolice, a samim Molvarcima bila motiv da vjernike dočekaju što svečanije. Uz središnje djelovanje vjerske zajednice i škole, od 1895. do 1910. godine razvio se i zanimljiv život kulturnih i interesnih udruga.

Pregledni rad / ReviewVladimir ŠADEK
Preuzmite temuStranice 101-111.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.