PROBLEMI ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA KRAJEM 19. I NA POČETKU 20. STOLJEĆA U GRADU KOPRIVNICI

Na temelju relevantne literature autorica upozorava na aktualnost problematike zaštite prirode i okoliša koja se i kod nas na neki način može prepoznavati već od razdoblja ranog srednjovjekovlja, iako svoje moderne izraze dobiva u vrijeme uspona modernoga doba, dakle u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća. I u gradu Koprivnici i njezinim predgrađima postupni razvoj gospodarstva, trgovine i obrta, zajedno s razvojem prometnica, kao i postupne industrijalizacije, aktualizirao je i pitanja zaštite prirode i okoliša na najrazličitije načine. Kako u cijeloj zemlji, tako se i na području Koprivnice razvijaju pivovara, svilogojstvo, mlinarstvo, komunalna klaonica, solana, proizvodnja cigle i crijepa te drugo. Budući da one svojim poslovanjem počinju ugrožavati prirodu i okoliš, Obrtni zakon, što ga je donio Hrvatski sabor (1884.), morao se primjenjivati i u gradu Koprivnici. U čl. 25.-36. govori se izravno o ekološkim problemima i njihovoj sanaciji. Nabrojeno je gotovo 45 naslova opasnih posaonica: klaonice, kožarnice, krečane i ciglane, ljevaonice svijeća, rafinerije mineralnog ulja, sapunarnice, tvornice piva, tvornice ulja, tvornice šećera, tvornice žeste, svilane itd. Osim toga, u prilog zaštiti prirode i okoliša te urednosti i čistoći gradskih ulica govori i činjenica da je krajem 19. stoljeća i u Koprivnici osnovano Društvo za poljepšavanje grada. Naime, na području novouređene Bjelovarsko-križevačke županije (1883.) u svakom od njezina tri grada djelovalo je po jedno takvo društvo. Ona su nastojala razvijati građansku svijest i u pogledu ekoloških pitanja.

Stručni rad / Professional paperAgneza Szabo
Preuzmite temuStranice 094-100.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.