KARTOGRAFSKI IZVORI ZA POVIJEST ETNOKONFESIONALNIH ODNOSA NA PODRUČJU VARAŽDINSKOG GENERALATA I DIJELA KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Poznavanje prostora nužno je za razumijevanje povijesnih procesa koji se u njemu odvijaju. Stari kartografski izvori kao »povijesna slika« prostora u tom smislu imaju osobitu važnost. Mehaničko kretanje stanovnika na području Varaždinskog generalata i Križevačke županije može se u kartografskim izvorima pratiti od 17. stoljeća nadalje. Njihova analiza omogućuje nam uvid u prostornu dimenziju naseljavanja Vlaha, teritorijalnu organizaciju vjerskog života, kao i samu etnokonfesionalnu strukturu naselja. Zbog boljeg razumijevanja historijsko-geografskih procesa koji su odredili etnokonfesionalne osobine promatranog prostora, autor je na temelju podataka pisanih i kartografskih izvora i sam izradio nekoliko tematskih karata. Prezentirani kartografski izvori jasno dokumentiraju svu složenost demografskih odnosa, ali i naglašena etnokonfesionalna prožimanja i interkulturalnost prostora varaždinske vojne granice.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMirela SLUKAN ALTIĆ
Preuzmite temuStranice 041-064.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.