DENDROKRONOLOŠKA ISTRAŽIVANJA DRVA IZ STAROGA GRADA U VARAŽDINU

Tijekom arheoloških istraživanja na Starom gradu u Varaždinu, a iskopavanja su provedena kao dio Projekta BASTION u sklopu međunarodnog INTERREG III A programa, otkriveni su dijelovi dviju drvenih konstrukcija. U sjevernom jarku bili su pronađeni ostaci mosta ili prilazne rampe, koja je vodila prema vratima srednjovjekovne četvrtaste kule, a u zapadnom unutarnjem jarku otkriveni su ostaci drvene obrambene ograde - palisade. Na osnovi raspoloživih povijesnih podataka bilo je procijenjeno da drvo pripada konstrukcijama s vremenskim rasponom nastanka od 13. do sredine 16. stoljeća. Nakon vađenja iz zemlje drvo je bilo odgovarajuće pohranjeno u podrumu muzeja u Varaždinu pa se nije osušilo niti je doživjelo oštećenja. Prema uputama Odsjeka za drvnu tehnologiju Univerziteta u Ljubljani, pripremljeni su manji uzorci koji su poslani na dendrokronološku analizu u Ljubljanu. Tamo je drvo fino obrađeno te su provedeni identifikacija i dendrokronološko datiranje u skladu s važećom metodologijom (ČUFAR et al. 2006). Rezultati istraživanja su sljedeći: (1) uzorci iz pristupnog mosta u sjevernom jarku (sonda VII) bili su: daska (VAR1A i VAR2A) iz jelovine (Abies alba) dendrokronološko datirana u god. 1406., dva pilota iz hrastovine (Quercus sp.) datirana u 1374. (VAR12A) i 1394. (VAR13A) te mali komad drva hrasta (VAR14A) datiran u 1400. godinu. Uzorak pilota ili ostatak debla od drva pravoga kestena (Castanea sativa) s očuvanom korom nismo mogli datirati jer je imao premalo godova. Uzorci VAR5A i VAR8A iz zapadnog jarka (sonda VIII) bili su iz aksialno raskoljenih trupaca hrasta i predstavljali su dijelove drvene obrambene palisade te su bili datirani u 1415. i 1404. godinu. Datacije su bile provedene s referentnim kronologijama laboratorija u Ljubljani. Nijedan od uzoraka nije imao sačuvanu bjeljiku niti koru te zato navedeni datumi predstavljaju godinu nastanka krajnjeg perifernoga goda, sječa stabla i postavljanje konstrukcije u svim su se slučajevima dogodili nakon navedenih datuma. Most je bio podignut nakon 1406., a palisada poslije 1415. godine. S obzirom na procijenjeni broj godova koji nedostaju, pretpostavljamo da bi obje konstrukcije mogle biti sagrađene istodobno ili pak u kratkom razmaku, poslije 1415. i prije 1445. godine. U tom je razdoblju Stari grad bio u vlasništvu grofova Celjskih. Izvori spominju da je 1446. Janko Hunjadi napao i spalio Varaždin, a utvrdu nije mogao osvojiti jer je bila dobro branjena drvenom ogradom. Dendrokronološko datiranje i interpretacija s povijesnim izvorima pokazuju važnost interdisciplinarnih istraživanja. Datacija drvenih konstrukcija sa Staroga grada u Varaždinu je, uz datiranje nalazišta Torčec-Gradić (ČUFAR i SEKELJ-IVANČAN, u ovom broju), među prvim uspješnim aplikacijama dendrokronologije u arheologiji u Hrvatskoj s uporabom referentnih kronologija iz Slovenije.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMarina Šimek
Preuzmite temuStranice 022-029.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.