ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA VARAŽDINSKE UTVRDE I PROJEKT BASTION

U sklopu Projekta BASTION, koji dijelom financira EU, a koji se ostvaruje u Međususjedskom programu Slovenije, Mađarske i Hrvatske, u Mariboru i Varaždinu provedena su arhivska i arheološka istraživanja utvrda s ciljem prikupljanja relevantnih podataka o ta dva renesansna fortifikacijska sustava. Oba objekta u zajednički projekt povezuje ime Dominica de Lalija, glavnog projektanta utvrda za unutrašnju Austriju i slavonsko-hrvatsku granicu. Najveći građevinski zahvati na varaždinskom Starom gradu provodili su se upravo u de Lalijevo vrijeme, sve do njegove smrti 1563. godine. Arheološka istraživanja varaždinskoga Starog grada provela su se na položajima vanjskog obrambenog prostora oko objekta. Autorica predstavlja prve rezultate terenskih istraživanja koja su se obavljala od početka kolovoza do polovine studenoga 2006. godine. Osim mnogo prikupljenih pokretnih nalaza koji će upotpuniti sliku života u utvrdi, ali i života grada od kasnog srednjeg vijeka do polovine 20. stoljeća, otkriveni su i dijelovi vanjske obrambene arhitekture: dio kamenog zida - preostali dio gradskog zida koji je srušen početkom 19. stoljeća, ostaci drvene konstrukcije ispred sjeverne gotičke kule te ostaci velike drvene obrambene ograde. Pretpostavlja se da drveni građevinski elementi potječu iz vremena prije renesansne obnove varaždinskog burga.(1) Cilj Projekta BASTION je interdisciplinarnim istraživanjem prikupiti, obraditi i sistematizirati podatke o renesansnom sklopu te ih prezentirati u svrhu kulturne i turističke ponude te predstavljanja novog turističkog proizvoda uz poštivanje raznolikosti kultura.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMarina Šimek
Preuzmite temuStranice 005-021.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.