OPĆE POLITIČKE I VOJNIČKE PRILIKE U PODRAVINI (1527. - 1765.)

U radu se opisuje dvostoljetno razdoblje borbe protiv Osmanlija. Tijekom 16. stoljeća podravski je prostor gospodarski propadao, a istodobno je doživljavao iseljavanje pučanstva što je rezultiralo smanjenjem broja stanovnika. Krajem 16. stoljeća na dio podravskoga prostora doselili su se Vlasi. Oduzimanjem posjeda hrvatskih velikaša i hrvatskih zemalja pod upravom Hrvatskoga sabora te stvaranjem Vojne krajine promijenili su se i politički i vojnički odnosi. U drugoj polovici 17. i tijekom 18. stoljeća koprivnički je kraj bio u pozadini ratnih zbivanja i njegove su utvrde služile više kao logistička potpora, skladišta, vojarne i ishodišta za nove ratne pohode. Na tom su se prostoru formirala trgovačko-obrtnička i kulturna središta preko kojih su se održavali česti dodiri s kršćanskim stanovništvom na privremeno zauzetim prostorima pod osmanlijskom vlašću. Do mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine prevladavale su vojničke, a poslije toga gospodarske i kulturno-prosvjetne funkcije. Od 1765. godine ulogu Koprivnice kao sjedišta generalata preuzeo je Bjelovar.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDr. Dragutin Pavličević
Preuzmite temuStranice 083-098.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.