U PRVOM broju časopisa “Podravina” surađuju:

 • 1. Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, Geografski odsjek PMF Zagreb
 • 2. Prof. dr. sc. Darko TIPURIĆ, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 3. Mr. sc. Goran MARKULIN, Podravka d.d., Koprivnica
 • 4. Danijela PETRIĆ, Knjižnica i čitaonica “Fran Galovič”, Koprivnica
 • 5. Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb
 • 6. Prof. dr. sc. Dragutin PAVLIČEVIĆ, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb
 • 7. Prof. dr. sc. Mira KOLAR - DIMITRIJEVIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Zagreb
 • 8. Prof. dr. sc. Zvonimir BARTOLIĆ, Filozofski fakultet Zagreb/Čakovec
 • 9. Željko KRUŠELJ, Ve.ernji list, Zagreb-Koprivnica
 • 10. Prof. dr. sc. Dra.en POJE, Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
 • 11. Doc. dr. sc. Lu.ka LORBER, Pedagoški fakultet Maribor
 • 12. Krešimir BUŠIĆ, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb
 • 13. Dragutin DAMJANOVIĆ, Zagreb
 • 14. .eljko HOLJEVAC, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb
 • 15. Goran VREŠ, Zagreb

PREVODITELJI

 • 16. Sado TERZIĆ (engleski), Koprivnica
 • 17. Sunčica HARAMIJA (njemački), Koprivnica

RECENZENTI

 • 18. Doc. dr. sc. Lu.ka LORBER
 • 19. Doc. dr. sc. Zoran STIPERSKI
 • 20. Dr. sc. Goran BULAŠ
 • 21. Prof. dr. sc. Mira KOLAR - DIMITRIJEVIĆ
 • 22. Prof. dr. sc. Tomislav RAUKAR (akademik)
 • 23. Dr. sc. Zdravko DIZDAR
 • 26. Prof. dr. sc. Miroslav ŠICEL (akademik)
 • 27. Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR
 • 28. Dr. sc. Milan KRUHEK
 • 29. Dr. sc. Mirko VALENTIA

42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.