OPĆINSKI I PARLAMENTARNI IZBORI U KOPRIVNIČKOM KOTARU 1920. GODINE

U radu autor na temelju dostupnog arhivskog materijala, stranačkog i drugog tiska te relevantne literature analizira tijek predizbornih aktivnosti, ali i rezultate općinskih i parlamentarnih izbora u koprivničkom kotaru 1920. godine. I općinski i parlamentarni izbori pokazali su da je Hrvatska pučka seljačka stranka Stjepana Radića najjača politička snaga u kotaru. Kao posebnost političkih nadmetanja u koprivničkom kotaru treba istaknuti važnu ulogu koju su u njima igrale različite strukovne organizacije u Koprivnici, napose Savez obrtnika. Upravo njihovom podrškom, a nakon parlamentarnih izbora u studenome 1920. godine, Hrvatska zajednica postat će opasan konkurent Radićevoj stranci u gradu Koprivnici.

Izvorni znanstveni radIvica Miškulin
Preuzmite temuStranice 091-106.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.