STJEPAN RADIĆ I PODRAVINA U VRIJEME OBLASNIH SAMOUPRAVA OD 1927. DO 1928.

Hrvatska seljačka stranka ima svoje korijene u ideologiji braće Radić. Međutim, mislim da seljački pokret ne bi preživio diktaturu od 1929. do 1931. da nije bilo aktivnosti Stjepana Radića u Oblasnom odboru Zagrebačke oblasne skupštine 1927./28. godine i Ljubomira Maštrovića u Oblasnom odboru Osječke oblasne skupštine. Njih su dvojica svojim vrlo bogatim, pametnim i sadržajnim radom pokazala da se i u nepovoljnim uvjetima može slogom i zalaganjem mnogo toga učiniti za narodno dobro - ne podrazumijevajući pod tim politiku i strančarenje, nego brigu za rješavanje konkretnih problema na polju gospodarstva, zdravstva, prosvjete itd. Stjepan Radić je počeo, a Maštrović je nastavio povezivati rad Zagrebačke i Osječke oblasne skupštine, a obojica su vodila brigu o cijelom području gdje žive Hrvati. Dakako, u ovom radu govori se samo o Podravini koja je 1922. godine kao buntovno područje podijeljena u dvije oblasti, i to u Zagrebačku i Osječku, no u obje je imala periferan položaj. Ipak, samoupravno djelovanje oblasnih odbora u obje oblasti pokazalo je da se o Podravini, računajući ovdje križevački, ludbreški, koprivnički i đurđevački kotar, vodilo dosta računa.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperProf. dr. dc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, redovna sveučilišna profesorica u mirovini
Preuzmite temuStranice 047-080.pdf

42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.