JOŽEF HOFFER - ARHITEKT BREZ MEJA

Raziskovalci baročne umetnosti na območju Štajerske so se in se še večkrat soočajo s težavami, ki jih je leta 1918 povzročila delitev ozemlja nekdanje dežele in meja med novima državama. Dejstvo, da je bila nova politična meja žal večkrat projicirana tudi v 17. in 18. stoletje in pa jezikovne pregrade, so pripeljale do tega, da so avstrijski raziskovalci upoštevali samo umetnostne spomenike na njihovi strani meje, slovenski pa na slovenski. Takšno delo je pripeljalo do položaja, da so zbrani podatki o množici štajerskih umetnikov in naročnikov, ki so njihovo delo omogočali in spodbujali, velikokrat nepopolni, ugotovitve slovenskih in avstrijskih raziskovalcev pa se večkrat izključujejo.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDr. sc. Metoda Kemperl
Preuzmite temuStranice 033-046.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.