ŽIDOVI I NJIHOV UTJECAJ NA TRANSFORMACIJU NASELJA PODRAVSKOG VIŠEGRANIČJA KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA

Zbog prostornog višegraničja Podravina i njezina trgovišta - Koprivnica, Ludbreg, Legrad, Đurđevac i druga - postaju krajem 19. i početkom 20. stoljeća sve važnija na političkoj, ekonomskoj i društvenoj sceni Hrvatske, posebno poduzetnicima Židovima. Židovi u ove krajeve dolaze kao putujući trgovci već u 17. stoljeću, doseljavaju se u 18. da bi u 19. stoljeću, osobito nakon 1873. i dobivanja pravne i građanske ravnopravnosti, postali utjecajni građani i trgovci pridravskih gradova, trgovišta i sela. Iako je Podravina od 1857. do 1910. u cjelini demografski ojačala, broj židovskog stanovništva je opao na ukupan broj stanovništva, a neki su gradovi zabilježili vidljivo povećanje, što se očitovalo u činjenici da su Židovi u tim gradovima postali utjecajni u svim sferama gospodarskog, političkog i kulturnog života. Recimo, u Koprivnici su krajem 19. stoljeća Židovi držali velik dio koprivničke trgovine i sudjelovali su u svim važnim gospodarskim poslovima - bankarstvu, manufakturi i industriji, čime su potpomagali gospodarski razvoj ne samo Koprivnice, nego cijele Podravine, što je slučaj i u ostalim podravskim mjestima.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperLjiljana Dobrovšak
Preuzmite temuStranice 022-043.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.