VARAŽDINSKA VOJNA KRAJINA - POSEBAN RAZVOJ JEDNE MIKROREGIJE U PODRAVINI

Nekoliko puta u povijesti austrijskog vojnog kordona u Hrvatskoj Varaždinska je krajina postala polazištem procesa koji su se ubuduće proširili na cjelinu vojnokrajiške ustanove. Riječ je najprije o krajiškoj organizaciji u 17. te o reformama u 18. stoljeću, a potom prije svega o ukidanju Vojne krajine u drugoj polovici 19. stoljeća. U kontekstu likvidacije kordona (osobito u pretpovijesti ovog procesa) specifičan geografski položaj Varaždinske krajine igrao je veliku ulogu. Pogled na statističke podatke iz 19. stoljeća pokazuje da je Varaždinska krajina bila dio ravnomjerno oblikovanog i strukturiranog vojnokrajiškog sustava u Hrvatskoj i Slavoniji.

Stručni rad / Professional paperMr. sc. Marc Stefan Peters
Preuzmite temuStranice 016-021.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.