ETNIČNE IN JEZIKOVNE RAZMERE V MESTIH IN TRGIH ŠTAJERSKEGA PODRAVJA IN POMURJA V STOLETJIH PRED 1800

Pri proučevanju etnično-jezikovnih razmer v obravnavanih štirih mestih in devetih trgih smo vezani predvsem na dve vrsti virov: 1) na imenski fond prebivalstva kot edini kolikor toliko relevantni pokazatelj etničnega izvora in potencialne etnične pripadnosti proučevane populacije ter 2) na narativne vire o prisotnosti posameznih jezikov v javni in zasebni sferi. Stoletja pred pojavom moderne narodne zavesti lahko v etnično-jezikovnem pogledu pogojno imenujemo čas »naravnega stanja«. Jezikovna asimilacija priseljencev, deloma sicer pogojena tudi s socialnimi razlogi, je v pretežno nemškem urbanem (mikro)okolju vodila v ponemčenje, v izrazito slovenskem pa tekla v obrnjeni smeri. Glavne značilnosti oziroma vloge različnih jezikov in etničnih skupin v mestnem in trškem okolju obravnavanega prostora je moč strniti v naslednjih ugotovitvah: Priseljevanje slovenskega podeželska življa je predstavljalo glavni vir fizične reprodukcije prebivalstva, povsem slovensko zaledje mest in trgov pa zagotavljalo, da je tudi nemško govoreče urbano prebivalstvo še globoko v 19. stoletje ostajalo vsaj funkcionalno dvojezično. Nemško je bilo vseskozi meščanstvo Maribora in Ptuja ter v manjši meri Slovenske Bistrice, medtem ko je šlo v mestecu Ormož in v večini trgov v glavnem za posamezne nemške priseljence in družine. Nemščina je imela zelo veliko družbeno vlogo kot domala edini pisni jezik ter jezik komunikacije s širšim prostorom, hrvaška kajkavska soseščina pa je s svojo pisno tradicijo spodbudno vplivala na skromno slovensko uradovalno pismenstvo v vzhodnem - obmejnem delu obravnavanega prostora. Jezikovno podobo mestno-trškega okolja so ne nazadnje zaznamovale številne medjezikovne interference ter funkcionalna dvo- in večjezičnost njegovih prebivalcev.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDr. Boris Golec
Preuzmite temuStranice 107-122.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.