POTOVATI V PREKMURJE, POTOVATI IZ PREKMURJA OD 16. DO 18. STOLETJA

Kralj Ladislav I. Sveti je ozemlje Prekmurja vključil v državnopravni okvir ogrske krone. Postalo je obmejno področje na ločnici dveh velikih držav, ki pa sta od 1. polovice 16. stoletja naprej imeli istega vladarja. Čez prekmursko ravnico in čez sosednje Medmurje/Međimurje so že v visokem srednjem veku vodile najpomembnejše prometnice severozahodnega panonskega bazena. V sestavku je avtor želel poudariti eno od bistvenih determinant prostora - njegovo tranzitno vlogo v času od 16. do izteka 18. stoletja. Pregledu historiata v najosnovnejših črtah in opisu regionalne ter lokalne cestne mreže ter gostinskih objektov sledijo navedbe mnogih oblik prometa in prihajanja v Prekmurje. V stilu nekaj najnovejših monografij o potovanjih in prometu - npr. L. Čoralićeve ter M. Kosija - je govor o vseh možnih vzgibih in razlogih za prihod semkaj ali za pot iz prostora. Avtor navaja vojaške zadeve, ogrožanje in vojskovanja, migracije - tu še posebej begunce, službena, interesna ter zasebna potovanja, … in jih argumentira z več ilustrativnimi primeri iz virov in literature. V ekskurzu so predstavljene tri službene poti z gradu Dolnja Lendava v Trst ter nazaj leta 1763. Temeljna ugotovitev: prekmurski prostor je bil v danem času močno ogrožen, kljub temu pa intenzivno prehoden in pogost cilj različnih prišlekov.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperAndrej Hozjan, dr. sc., docent
Preuzmite temuStranice 029-044.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.