U PETOM BROJU ČASOPISA PODRAVINA SURAĐUJU:

Autori članaka

 • 1. Prof. dr. sc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 2. Dr. sc. doc. Andrej HOZJAN, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor
 • 3. Dr. sc. G.za P.LFFY, Mađarska akademija znanosti, Institut za povijest, Budimpešta
 • 4. Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, Geografski odsjek, PMF, Zagreb
 • 5. Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 6. Ivan PEKLIĆ, prof., Gimnazija, Križevci
 • 7. Franc KUZMIČ, prof., Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • 8. Mr. sc. Mladen MATICA, Zavod za prostorno uređenje, Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica
 • 9. Dr. sc. doc. Boris GOLEC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Stručni recenzenti

 • 10. Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, Geografski odsjek, PMF, Zagreb
 • 11. Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 12. Doc. dr. sc. Anton OŽINGER, Pedagoška fakulteta, Maribor
 • 13. Prof. dr. sc. Vasko SIMONITI, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • 14. Prof. dr. sc. Ivan CRKVENČIĆ, Geografski odsjek, PMF, Zagreb
 • 15. Dr. sc. Mirela SLUKAN-ALTIĆ, Zavod za arhivistiku i pomoćne povijesne znanosti, Hrvatski državni arhiv, Zagreb
 • 16. Doc. dr. sc. Damir AGIČIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 17. Mr. sc. Zdenko BALOG, Pučko učilište, Križevci
 • 18. Doc. dr. sc. Eva HOLZ, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, SAZU, Ljubljana
 • 19. Prof. dr. sc. Darja MIHELIČ, Murnikova 18, Ljubljana
 • 20. D.i.a. Zlatko FILIPOVIĆ, Zavod za prostorno uređenje, Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica
 • 21. Prof. dr. sc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 22. Janez BALAŽIC, dipl. ing., Murska Sobota
 • 23. Metka FUJS, prof., Murska Sobota

Autori prikaza

 • 24. Daniel PATAFTA, postdiplomant, Odsjek za povijest, Zagreb
 • 25. Branko VUJASINOVIĆ, Hrvatske vode, Zagreb
 • 26. Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 27. Prof. dr. sc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 28. Ivan PEKLIĆ, prof., Gimnazija, Križevci

Službeni prevoditelji

 • 29. Sunčica HARAMIJA, Koprivnica, za njemački
 • 30. Sado TERZIĆ, Koprivnica, za engleski

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.