ANALIZA UTJECAJA INTRAPERSONALNE KOMUNIKACIJE NA EMOCIJE STUDENATA SVEUČILIŠTA SJEVER PUTEM UPITNIKA EMOCIONALNE REGULACIJE I KONTROLE (ERIK)

U informacijskom vremenu nemoguće je ne komunicirati. Informacije kao proizvod komuniciranja nedjeljiv su dio cijelog procesa. Upravo su komunikacija i prijenos informacija predmet brojnih istraživanja. Vještina komuniciranja i ovladavanja emocionalnim elementima ključni su parametri za postizanje uspjeha u akademskom kontekstu. Studenti kao populacija iznimno su izloženi afektivnim elementima koji, osim što utječu na akademski uspjeh, utječu i na sve komunikacijske aspekte ključne za uspješno izvršavanje zadatka. Cilj ovog istraživanja jest raspoznati razinu emocionalne regulacije i kontrole studenata Sveučilišta Sjever te ispitati postoji li razlika u emocionalnoj regulaciji i kontroli studenata s obzirom na znanstveno područje, razinu studija, spol i dob. Istraživanje je specifično jer je ograničeno na geografski prostor koji obuhvaća dva sveučilišna grada Koprivnicu i Varaždin te je nastalo kao dio diplomskog istraživanja. Na temelju dobivenih rezultata istraživanja može se zaključiti kako većina studenata Sveučilišta Sjever dobro razumije, izražava i upravlja svojim emocija te da njihove emocije i raspoloženja imaju velik utjecaj na njihovo mišljenje i pamćenje. Emocionalna regulacija i kontrola ispitanika razlikuje se s obzirom na spol, dok razlika s obzirom na znanstveno područje, razinu studija i dob ne postoji.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationDamira KEČEK
Preuzmite temuStranice 149-158.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.