SUVREMENI MIGRACIJSKI PROCESI IZMEĐU KOPRIVNICE I SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja suvremenih migracijskih procesa između Koprivnice i Njemačke. Cilj istraživanja je utvrditi obujam i motive iseljavanja iz Koprivnice u Njemačku nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pri analizi obujma iseljavanja iz Koprivnice u Njemačku korišteni su podaci Državnoga zavoda za statistiku, dok su motivi iseljavanja utvrđeni primjenom kvalitativnoga pristupa, odnosno polustrukturiranim intervjuima s dvadeset i dvoje Koprivničanaca iseljenih u Njemačku nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Rezultati istraživanja pokazali su da se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, točnije od 2013. do 2021. godine iz Koprivnice u Njemačku iselilo 1026 osoba. Većina ispitanika kao primarne motive iseljavanja iz Koprivnice navodila je čimbenike ekonomske naravi, odnosno nemogućnost rješavanja stambenoga pitanja, otplate dugoročnih kredita i podmirenja troškova školovanja djece, ali i nezadovoljstvo radnim statusom, uvjetima rada i plaćom te nezadovoljavajuće radno okruženje u rodnom kraju. Među privlačnim faktorima useljavanja u Njemačku ispitanici su najčešće isticali bolje ekonomske mogućnosti, odnosno veće plaće, bolje prilike za zaposlenje te veće mogućnosti napredovanja i profesionalnoga razvoja u Njemačkoj, a snažan utjecaj na iseljavanje ispitanika u Njemačku imale su i društvene migrantske mreže. Osim toga, rezultati istraživanja pokazali su da je potreban aktivniji pristup lokalnih vlasti u okviru potpora mladima i obiteljima u Koprivnici, posebice kada je riječ o stambenoj politici, odnosno rješavanju stambenoga pitanja koje su ispitanici nerijetko navodili kao potisni faktor iseljavanja iz Koprivnice.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMonika BALIJA
Preuzmite temuStranice 108-119.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.