PRILOG POZNAVANJU ZBIVANJA NA PODRUČJU OPĆINA VIRJE I ŠEMOVCI U VRIJEME DRUGOGA SVJETSKOG RATA (1941. – 1945.)

Nakon kaotičnog povlačenja vojske Kraljevine Jugoslavije, njemačke postrojbe ušle su u Virje 9. travnja 1941. godine. Ondje je djelovala mala skupina ustaša koja je dobila naoružanje i u idućim danima počela organizirati vlasti Nezavisne države Hrvatske (NDH) te širiti utjecaj terorom, postavši tako od marginalne dominantna snaga. Ustaše su organizirale uhićenje Židova i Roma koji su ubrzo stradali, a obitelji srpske nacionalnosti bile su primorane napustiti Virje. Ustaše su vršile pritisak i na hrvatsko stanovništvo koje se nije slagalo s njihovim nasilnim metodama, što je članovima i simpatizerima dotad marginalne Komunističke partije olakšalo organizaciju otpora putem partizanskih postrojbi, koje su na području današnje općine Virje početkom 1942. imale prvi manji oružani okršaj s predstavnicima režima NDH. Tijekom cijelog rat dio stanovništva bio je novačen u regularne postrojbe domobrana pa su mladići bili raspoređivani u domobranske postrojbe udaljene od Virja. Iako nekada iznimno jak, HSS se raslojio – najveći dio njegova članstva i simpatizera se pasivizirao, pojedinci su se približili ustaškom režimu, a dio pristaša se pred kraj rata priključio narodnoj miliciji (Bijeloj gardi) u Virju, odnosno pristupio antifašističkom pokretu ulaskom u partizanske postrojbe ili civilne organe tzv. narodne vlasti koji su u Virju počeli djelovati početkom proljeća 1943. godine. Kako bi pridobile lokalno stanovništvo, vlasti NDH podržale su inicijativu da se iz dijela općine Virje izdvoji prostor Virovskih Konaka gdje je 1943. formirana općina Novo Virje. Kada su partizani ojačali, poduzimali su više aktivnosti u bilogorskim selima i nekoliko su puta napadali željezničku prugu ili poduzimali razne aktivnosti u Virju. Početkom studenoga 1943. Virje i Šemovci s okolicom postaju dio velikog partizanskog teritorija. Iako je taj teritorij bitno smanjen u veljači 1944., partizani su nastavili kontrolirati područje Virja i okolice do svibnja 1944., kada je vraćena vlast NDH. Partizani su iznova zauzeli Virje početkom listopada 1944. i zadržali se do drugog tjedna prosinca te godine kada su Virje i okolicu okupirali Kozaci, koji su sustavno terorizirali stanovništvo do kraja rat koji je na istraživanom prostoru završio 4. svibnja 1945. godine.

Pregledni rad / ReviewHrvoje PETRIĆ
Preuzmite temuStranice 087-107.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.