PREKODRAVLJE U SREDNJEM VIJEKU

U ovom radu obrađen je srednjovjekovni dio povijesti Prekodravlja, hrvatskog teritorija sjeverno od rijeke Drave nasuprot Podravini. Danas je to područje općine Gola u Koprivničko- križevačkoj županiji. Područje je u srednjem vijeku bilo podijeljeno između imanja Zakany i Breznica te se zato u radu nastojalo prikazati povijest tih dvaju posjeda s posebnim naglaskom na njihovoj toponimiji i teritorijalnom ustroju. Nabrojena su sva naselja, od kojih je većina nestala. Također, navedena su sva ostala mjesna imena koja se pojavljuju u dokumentima i provedena je njihova analiza. Imanju Zakany, koje je zauzimalo zapadni dio Prekodravlja, pripadalo je nekoliko sela, od kojih je samo za jedno dokazano da se nalazilo u Prekodravlju. Posjed je imao i dva trgovišta te kaštel kao sjedište uprave. Imanje Breznica/Berzence imalo je dvadesetak sela, dvije utvrde - Breznicu i Svetu Elizabetu te trgovište. U dijelu posjeda koji se prostirao u današnjem Prekodravlju nalazilo se pet ili šest sela te utvrda i trgovište Sveta Elizabeta. U radu se nastojalo dokazati da je u srednjem vijeku Prekodravlje u svom zapadnom dijelu bilo šire te se pružalo sve do današnjih sela Drnje i Sigetec.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 050-061.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.