PROSTORNA ANALIZA DEMOGRAFSKIH KRETANJA I PROMJENA KRAJOLIKA LUDBREŠKE PODRAVINE – PRIMJENA INTEGRIRANOG MODELA

Cilj ovog rada je, primjenom integriranog modela promjene zemljišnog pokrova/načina korištenja zemljišta, analizirati međuodnos promatranih demografskih kretanja, odnosno procesa i utvrđenih promjena krajolika Ludbreškog kraja. Pritom je korišten integrirani model promjene zemljišnog pokrova/načina korištenja zemljišta, koji se sastoji od prostornih baza podataka koje se odnose na popisne podatke i krajolik Ludbreškog kraja te odgovarajućih prostornih analiza (npr. metoda prostorne analize Standard Deviational Ellipse – Directional Distribution). U ovom istraživanju krajolik je promatran kroz koncept zemljišnoga pokrova/načina korištenja zemljišta (LULC) te su u tu svrhu korišteni podatci baza podataka Corine Land Cover Cover iz 1980. i 2018. godine (CLC 1980 i CLC 2018), dok su demografska kretanja, odnosno procesi ustanovljeni korištenjem popisnih podataka DZS-a koji se odnose na ukupni broj stanovnika. Rezultati koji se odnose na demografsko kretanje su pokazali da je prisutna depopulacija, urbanizacija, deruralizacija te je utvrđena prostorna polariziranost kretanja ukupnog broja stanovnika. Pritom se stanovništvo koncentrira na središnjem prostoru, bliže grada Ludbrega, uz istovremeno pražnjenje rubnog područja. Rezultati vezani za promjenu krajolika pokazali su da je u promatranom razdoblju došlo do povećanja Izgrađenih površina (0,7 %), Eksploatacijskih površina (0,2 %) i Vodenih površina (2,5 %), dok je došlo do smanjenja Poljoprivrednih površina (-0,6 %), Šumskog zemljišta (-1,1 %), Sukcesije šume (-0,3 %), Močvarnih površina (-0,1 %) i Pješčanih površina (-0,6 %). S obzirom da su tek djelomično utvrđena zajednička obilježja sa seoskim/ruralnim područjima srednje i istočne Europi nakon raspada socijalizma, primjenom integracijskog modela omogućeno je bolje razumijevanje međuodnosa promjene zemljišnog pokrova/načina korištenja zemljišta i promatranih demografskih kretanja, odnosno demografskih procesa Ludbreškog kraja.

Pregledni rad / ReviewMarta HAMZIĆ
Preuzmite temuStranice 155-167.pdf

42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.