PROMJENE U DULJINI I OBLIKU KORITA DRAVE OD REPAŠA DO FERDINANDOVCA OD KRAJA 18. STOLJEĆA DO DANAS

U radu su istražene promjene u pružanju korita Drave od Repaša do Ferdinandovca u posljednjih 235 godina pod utjecajem prirodnih i antropogenih čimbenika. Duljina toka izmjerena je crtom sredine korita na temelju osam kartografskih izvora, uključujući karte vojnih izmjera iz razdoblja Habsburške Monarhije, topografske karte iz sredine i kraja 20. stoljeća, te arhivske i suvremene zračne snimke i ortofoto karte. Analizom promjena u duljini toka te pojavnosti geomorfoloških oblika korita i poplavne ravnice, poglavito mrtvica, određen je intenzitet promjena i dominantan čimbenik promjene. U promatranom razdoblju je na istraživanom segmentu rijeke došlo do značajnih promjena u duljini toka, koje su većinom uzrokovane ljudskim djelovanjem. Hidrotehničkim zahvatima na rijeci, prvenstveno presijecanjem meandara radi zaštite od poplava i poboljšanja protočnosti, duljina istraživanog segmenta se od kraja 18. stoljeća do danas smanjila za 14,8 km, odnosno za 48,4% početne duljine. Najveći intenzitet promjena zabilježen je na prijelazu u 20. stoljeće, kada je izvršena većina regulacijskih radova na rijeci

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperKatarina PAVLEK
Preuzmite temuStranice 027-041.pdf

42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.