U ČETRDESETDRUGOM BROJU PODRAVINE SURAĐUJU:

 • Katarina PAVLEK, asistent, Geografski odsjek PMF Sveučilišta u Zagrebu
 • Tomi KULEJ, diplomand, Geografski odsjek PMF Sveučilišta u Zagrebu
 • Neven BOČIĆ, izv. prof. dr. sc., Geografski odsjek PMF Sveučilišta u Zagrebu
 • Miroslav GABELICA, dr. sc., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • Željko KRUŠELJ, doc. dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • Đurđica MUSTAF, diplomandica, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • Jószef PADÁNYI, prof. dr. sc., Nacionalno sveučilište za javne službe, Budimpešta
 • Tibor BALLA, dr. sc., Nacionalno sveučilište za javne službe, Budimpešta
 • Mira KOLAR DIMITRIJEVIĆ, redovita sveučilišna profesorica u miru, Odsjek za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Marta HAMZIĆ, dr. sc., znanstveni suradnik, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
 • Ivo TURK, dr. sc., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • Rebeka MESARIĆ ŽABČIĆ, dr. sc., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • Nikola ŠIMUNIĆ, dr. sc., Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Gospić
 • Marin GALIĆ, poslijedoktorand, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
 • Ivona ČULO, viša predavačica, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • Anita CULIFAJ, doktorandica, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
 • Andreja RUDANČIĆ, dr. sc., Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb
 • Petar MIŠEVIĆ, doc. dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • Dino BRUŽA, prof., Treća ekonomska škola, Zagreb
 • Stjepan HRANJEC, prof. dr. sc. em., Učiteljski fakultet, Čakovec
 • Nikola CIK, doktorand, Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, Turistička zajednica Središnja Podravina, Virje
 • Mihaela CIK, prof., Đurđevac
 • Robert ČIMIN, dr. sc., Muzej grada, Koprivnica
 • Dragutin FELETAR, akademik, Geografski odsjek PMF Zagreb, HAZU
 • Hrvoje PETRIĆ, red. sveuč. prof., Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, član suradnik HAZU
 • Petar FELETAR, doc. dr. sc., Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
 • Zvonimir IŠTVAN, dipl. ing., publicist, Molve
 • Ranko PAVLEŠ, publicist, Koprivnica
 • Janja KOVAČ, etnologinja, Muzej Međimurja, Čakovec

42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.