SLAVONSKA VOJNA KRAJINA 1577. GODINE – PRILOG DEMOGRAFSKOM ISTRAŽIVANJU KRAJIŠKE VOJSKE NA PROSTORU SLAVONIJE - UNUTARNJE I VANJSKE MIGRACIJE, IMENSKA STRUKTURA I ŠIRENJE HRVATSKOG IDENTITETA

Ovaj rad prezentira rezultate demografskog istraživanja rađenog na temelju detaljnog krajiškog popisa Slavonske vojne krajine (njem. Muster Liste) iz 1577. godine. Riječ je o protostatističkom popisu koji obiluje podatcima iskoristivim za nekoliko razina istraživanja. Najprije, autor rekonstruira mjesta podrijetla krajiških vojnika te donosi zaključak o tome je li većina vojnika Slavonske vojne krajine 1577. godine slavenskog ili stranog podrijetla te propituje postojanje razlika između terenske i utvrdne vojske po pitanju podrijetla. Druga razina analize tiče se pitanja hrvatskog identiteta kojeg nose na popisu spomenuti H(o)rvati te se njihov spomen kontekstualizira u širi proces stapanja Hrvatskog i Slavonskog Kraljevstva u jednu političku cjelinu. Konačno, treća razina analize bavi se pitanjem imenske strukture samih krajiških vojnika te se propituje koja imena dominiraju među vojnicima Slavonske vojne krajine. Rad je popraćen s nekoliko karata i tablica kako bi se prezentirana građa dodatno vizualizirala.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperFilip ŠIMUNJAK
Preuzmite temuStranice 035-063.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.