STUDENTI NA ZAPADNIM SVEUČILIŠTIMA KAO POKAZATELJ MOBILNOSTI STANOVNIŠTVA ZAPADNOG DIJELA SREDNJOVJEKOVNE SLAVONIJE

U tekstu autor pokušava dati prilog poznavanju odnosa brojnosti studenata na zapadnim sveučilištima kao jednom od pokazatelja mobilnosti, odnosno gibanja stanovništva iz zapadnog dijela srednjovjekovne Slavonije. Uz to, autor povezuje gospodarsku (i demografsku) snagu gradskih naselja vezanu uz brojnost studenata na primjeru skupine gradskih naselja koprivničke Podravine (sjeverni dio Križevačke županije) do kraja 16. stoljeća. U članku autor predstavlja prikaz karijera (odnosno životni put u mjeri u kojoj je to bilo moguće rekonstruirati s obzirom na podacima relativno siromašne izvore) studenata koji su završili studije, a bili su podrijetlom iz prostora grada Koprivnice i okolice. U radu je rekonstruiran 21 (18%) životopis od 117 upisanih studenata. Analizirano je i društveno podrijetlo studenata. Osim toga, obrađuje prostorni raspored studenata podrijetlom iz koprivničkog kraja te daje katalog studenata s jedanaest europskih sveučilišta (Beč, Bologna, Rim, Padova, Siena, Ferrara, Graz, Krakov, Montpellier, Pečuh i Prag). Studenti iz gradskih naselja koprivničke Podravine činili su oko 87%, a iz seoskih nešto manje - oko 13% od ukupnog broja podravskih studenata.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperHrvoje PETRIĆ
Preuzmite temuStranice 151-200.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.