PREKODRAVLJE - REPAŠ: RAZVOJ NASELJA I STANOVNIŠTVA

Od 2080 km kopnenih granica Republike Hrvatske na hrvatsko-mađarsku granicu otpada 329 km, što je 16,2% njezine ukupne dužine. Ta je granica jedna od najstarijih u Europi, naročito u dijelu koji prolazi rijekom Dravom, najdužim segmentom te granice. Novijeg su datuma samo krajnji zapadni i istočni dijelovi te granice, povučeni prema sporazumu u Trianonu iz 1920. godine. U tim dijelovima granica prolazi znatno sjevernije od Drave. Na zapadu ona od Mađarske odvaja hrvatsku pokrajinu Međimurje, a na istoku Baranju. Međimurje je prostor gotovo isključivo hrvatskog stanovništva i povijesni dio hrvatskog etničkog teritorija. Baranja je dio veće prirodne cjeline složenog etničkog sastava. Južni dio te cjeline pripojen je državi Slovenaca, Hrvata i Srba (SHS), odnosno Hrvatskoj, i to na osnovi udjela hrvatskog stanovništva i pripadnosti tog prostora gravitacijskom području grada Osijeka. Između ta dva područja na krajnjem zapadu i istoku, odnosno između Međimurja i Baranje, sjeverno od Drave još su samo dva hrvatska prostora od kojih je veći i značajniji Prekodravlje, kraj između Drave i njezina starog korita kojim danas teče Ždalica. U starim dokumentima Prekodravlje se spominje pod nazivom Repaš. Takvim svojim položajem Prekodravlje je hrvatska enklava okružena teritorijem Mađarske. Trokutastog je izgleda, s nagibom (od oko 124 m na oko 113 m) u smjeru pružanja sjeverozapad-jugoistok, u dužini od oko 23 km, a s najvećom širinom oko 12 km. Površina kraja iznosi 88,78 km2. Zadatak ovog rada je socijalno-geografska analiza Prekodravlja, posebno njezina naseljavanja i promjena u broju i strukturi stanovništva. Želimo, naime, utvrditi u kojoj je mjeri stanovništvo toga kraja čimbenik njegova daljnjega gospodarskog razvoja.

Stručni rad / Professional paperDr. sc. Ivan Crkvenčić
Preuzmite temuStranice 133-150.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.