PODRAVSKO SREDNJOVJEKOVLJE U ZRCALU KARTOGRAFSKIH IZVORA

Kartografski izvori 15. i 16. stoljeća jasno dokumentiraju transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine nastalu na razmeđu kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. Procesi intenzivnih transformacija, koji su počeli prodorom Turaka u prostor Slavonije, svoju će punu snagu dobiti upravo u 15. i 16. stoljeću. Početak raspada velikih feudalnih vlastelinstava, ratne devastacije i formiranje varaždinske krajine nepovratno će promijeniti osobine prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine. Agrarna kriza potaknula je intenzivniju sječu šuma koja je za posljedicu imala ne samo vizualnu promjenu pejsaža, nego češće i duže poplave šireg dravskog zaleđa te snažniju eroziju tla. Mreža prometnih komunikacija prilagođava se novim okolnostima pa osobitu stratešku važnost dobivaju prometni pravci koji povezuju vojnokrajiške utvrde, osobito one pogranične. U izboru naselja koje nalazimo na kartama 15. i 16. stoljeća vlastelinstva i njihova selišta počinju ustupati mjesto utvrđenim vojnim naseljima i lokacijama odlučujućih bitaka. Na svim prikazanim kartografskim izvorima jasno se uočava trend prelaska srednjovjekovnog agrarnog društva u ranonovovjekovno vojno društvo podređeno obrambenim funkcijama.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMirela SLUKAN ALTIĆ
Preuzmite temuStranice 121-132.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.