PALEODEMOGRAFSKA I PALEOPATOLOŠKA ANALIZA LJUDSKOG OSTEOLOŠKOG MATERIJALA S NALAZIŠTA TORČEC - CIRKVIŠČE KRAJ KOPRIVNICE

Ljudski koštani ostaci prikupljeni su s lokaliteta Torčec - Cirkvišče kraj Koprivnice. Materijal je otkriven pri pokusnim iskopavanjima koje je 2002. vodio Institut za arheologiju iz Zagreba. Materijal se, s izuzetkom ukopa dva djeteta u posudama, datira u razdoblje od 14. do prve polovine 18. stoljeća. Paleodemografske i paleopatološke analize provedene u laboratoriju Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pokazuju da se uzorak sastoji od 21 osobe (6 žena, 6 muškaraca i 9 djece). Prosječna doživljena starost muškaraca iznosila je 45,8 godina, a žena 31,3 godine. Uzorak karakterizira visoki subadultni mortalitet, naročito djece ispod pet godina starosti (djeca čine 42,8% ukupnog uščuvanog uzorka). Uočene su dvije traume na donjim ekstremitetima, obje kod muškaraca, od kojih je jedna vrlo teška fraktura desnog femura s jakim upalnim procesom i skraćenjem femura od oko 50 mm. Primjetne su velike razlike u učestalostima alveolarnih oboljenja i karioznih promjena na zubima između muškaraca i žena, čemu je uzrok najvjerojatnije kombinacija razlike u dostupnosti hrani i dulji životni vijek muškaraca. Učestalosti pokazatelja kroničnog fizičkog stresa (Schmorlovi defekti, osteoartritis na kralježnici i velikim zglobnim ploštinama) mnogo su više kod muškaraca, što sugerira podjelu poslova prema spolu. Potrebna su dodatna istraživanja drugih kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih skeletnih uzorka iz sjeverozapadne Hrvatske kako bi se preciznije razjasnili uzroci uočenih razlika.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperSiniša KRZNAR
Preuzmite temuStranice 037-048.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.