U 37-om BROJU ČASOPISA PODRAVINA SURAĐUJU:

 • 1. Monika BALIJA, doktorand, Geografski odjsek PMF, Zagreb, Koprivnica
 • 2. Mira KOLAR DIMITRIJEVĆ, redovni sveučilišni profesor u miru, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • 3. Elizabeta WAGNER, Draškovićeva 23, Zagreb
 • 4. Andras HERVAI, postdiplomant, Sveučilište u Pečuhu
 • 5. David NAGY, doktorand, Sveučilište u Pečuhu
 • 6. Sandor KONKOLY, prof., Sveučilište u Pečuhu
 • 7. Hrvoje ŠLEZAK, dr. sc. geografije, Učiteljski fakultet, Zagreb-Čakovec
 • 8. Silvija ŠILJEG, doc. dr. sc., Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru
 • 9. Dinko PRIMORAC, izv. prof. dr. sc., Sveučilište SKEVER u Koprivnici
 • 10. Ivana MARTINČEVIĆ, Sveučilište Sjever u Koprivnici
 • 11. Goris GOLEC, izvr. prof. dr. sc., Zgodovinski inštitut Milka Kosa, SAZU, Ljubljana
 • 12. Mario STIPANČEVIĆ, arhivar, Hrvatski državni arhiv,Zagreb
 • 13. Vesna HALUGA, mr. sc., Međimurska županija, Čakovec
 • 14. Zoltan PAMER, znanstveni suradnik, Institut za regionalna istraživanja u Pečuhu
 • 15. Ivan ZVONAR, mr. sc., Dravska 10, Varaždin
 • 16. Klara MACOLIĆ, prof. povijesti umjetnosti, Varaždin
 • 17. Nikola CIK, doktorand, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu, Đurđevac
 • 18. Mihaela CIK, prof., Đurđevac, Ul. bana Jelačića 28.,
 • 19. Petar FELETAR, dr. sc., Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Koprivnica
 • 20. Petra SOMEK, prof., urednica, MERIDIJANI, Samobor – Zagreb
 • 21. Dragutin FELETAR, akademik, HAZU Zagreb, Koprivnica
 • 21. Hrvoje PETRIĆ, prof. dr. sc., Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.