ŽIVOT POGRANIČNOG STANOVNIŠTVA: STUDIJA SLUČAJA MEĐIMURJE

Autori u tekstu donose informacije o hrvatsko-slovenskim odnosima na području pograničnog prostora u Međimurju s posebnim naglaskom na prostor današnjih općina Nedelišće, Štrigova, Sveti Martin na Muri te na područje Grada Murskog Središća. Na temelju životnih priča kazivača, koji su rodbinskim vezama bili povezani sa Slovenijom, i arhivskih izvora (matičnih knjiga umrlih i vjenčanih uz hrvatsko-slovensku granicu u Međimurskoj županiji) donose prikaz života pograničnog prostora prije 1991. godine te nakon postavljanja granične linije. U članku donose podatke o nacionalno mješovitim brakovima, odnosno o broju umrlih Slovenaca na području hrvatskih župa od sredine 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća te donose zaključke o intenzitetu pograničnih odnosa. U članku je poseban naglasak dan na pojedinim etnološkim elementima povezivanja, a koji su bili temelj za zaključivanje o suživotu promatranog prostora. Autori su posebnu pažnju poklonili prošlosti intenzivnih odnosa Hrvata i Slovenaca kao i problemima koji su nastali postavljanjem granice između Hrvatske i Slovenije. Rodbinske veze, koje su nekada bile vrlo česte, nakon 1991. godine su se prorijedile, a poznavanje jednog i drugog jezika postalo je kod osoba mlađe dobi vrlo rijetko. Kao zaključak može se izreći da je suživot u prošlosti bio bogat, a problemi nakon osamostaljenja nastali su tamo gdje je povezivanje bilo najintenzivnije.

Pregledni rad / ReviewDr. sc. Filip Škiljan
Preuzmite temuStranice 113-128.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.