DRAVSKA ZIMSKA OAZA (OSVRT NA IZGRADNJU OSJEČKE ZIMSKE LUKE)

Autorice usmjeravaju istraživanje na regulacijske radove u donjem toku rijeke Drave, na potezu kod Gornjega grada Osijeka i analiziraju okolnosti koje su utjecale na izgradnju osječke Zimske luke u posljednjem desetljeću 19. stoljeća. Zbog jačanja parobrodarskoga prometa na Dravi bila je potrebna redovita i sustavna regulacija rijeke kod Osijeka te je Gradsko poglavarstvo, pod utjecajem velikoga župana Theodora grofa Pejačevića, usporedo planiralo prijeko potrebnu izgradnju pristaništa zimovnika. Temeljem arhivskoga gradiva koje je pohranjeno u Državnom arhivu u Osijeku, autorice prate spomenute radove u razdoblju od 1894. do 1898. godine, prepreke, probleme i brojne pregovore oko izgradnje Zimske luke do njezina konačna rješenja. Zimska luka bila je prijeko potrebna da bi Gradsko poglavarstvo uvelo reda u smještaju plovnih objekata i provelo kontrolu naplate pristanišne pristojbe za brodove (šajke, dereglije i dr.) i plovne objekte (čamce, splavi, kupališta i dr.) koji su tijekom plovidbenih dana povremeno bili usidreni uz gornjodravsku obalu, a zimi kada nije bila moguća plovidba rijekom Dravom zbog zimskih uvjeta, ostajali tu usidreni. Tijekom jednogodišnjega razdoblja od kraja 1897. do kraja 1898. građena je Zimska luka i izvedena u dužini od 600 m kao usporedna gradnja regulacijskih radova na desnoj obali rijeke Drave. Njezinom izgradnjom utvrđivala se i obala na kojoj je izgrađena cesta od granitnih kocaka. Time je u Zimskoj luci dobiven pristanišni prostor od 26.000 m2, a zimovnik je bio dug 460 m. U njega je moglo stati 4 velika i 13 manjih brodova te 17 lađa i 4 vodenice.

Pregledni rad / ReviewZlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE
Preuzmite temuStranice 021-032.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.