U 36-om BROJU ČASOPISA PODRAVINA SURAĐUJU:

 • 1. Dr. sc. Tajana SEKELJ IVANČAN, Institut za arheologiju, Zagreb
 • 2. Prof. dr. sc. Zlata ŽIVAKOVIĆ KERŽE, znanstvena savjetnica u miru, Osijek
 • 3. Izv. prof. dr. sc. Marija BENIĆ PENAVA, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
 • 4. Vladimir MIHOLEK, istraživač, INA, Đurđevac
 • 5. Dr. sc. Mislav GABELICA, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • 6. Doc. dr. sc. Mario KOLAR, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Rijeka
 • 7. Matko MIKAŠINOVIĆ, prof. geografije, Srednja škola za elektrotehniku i računarstvo, Rijeka
 • 8. Monika KOMUŠANAC, Odjel za analitiku i članstvo HDZ-a, Zagreb
 • 9. Saša PETAR, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 10. Dino VALEŠ, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 11. Izv. prof. dr. sc. Krešimir BUNTAK, Odjel za logistiku i održivu mobilnost, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 12. Dr. sc. Ante RONČEVIĆ, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 13. Dr. sc. Marina GREGORIĆ, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 14. Dajana Maria HORVAT, Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 15. Dr. sc. Filip ŠKILJAN, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • 16. Dr. sc. Barbara RIMAN, Inštitut za narodnosna vprašanja, Ljubljana
 • 17. Daniel SAČER, mag. oec., Petrijanec, Fanon d. o. o.
 • 18. Dr. sc. Damira KEČEK, Sveučilište Sjever, Varaždin
 • 19. Dr. sc. Robert SLUNJSKI, Gimnazija Josip Slavenski, Čakovec
 • 20. Doc. dr. sc. Jelena LONČAR, Geografski odsjek PMF, Sveučilišta u Zagrebu
 • 21. Ivan SVIBEN, student, Geografski odsjek PMF, Sveučilište u Zagrebu
 • 22. Nikola CIK, doktorand na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, istraživač Đurđevac
 • 23. Božica ANIĆ, knjižničarka, Muzej grada Koprivnice
 • 24. Dr. sc. Petar FELETAR, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
 • 25. Petra SOMEK, doktorand na Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Izdavačka kuća Meridijani
 • 26. Dragutin FELETAR, akademik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (Koprivnica)

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.