MARGINALNOST KAO ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA TEMA U GEOGRAFIJI - S OSVRTOM NA MEĐIMURJE

Marginalnost je izuzetno kompleksna, ali i dinamična kategorija te se znanstvenici koji se bave istraživanjem tog fenomena slažu da nema jednostavne i univerzalne definicije što je, ili što bi trebalo biti marginalnost. Kakav značaj se daje istraživanju ovog pojma govori i činjenica da je Međunarodna geografska unija formirala posebnu komisiju koja se bavi geografskom marginalnošću. Na početku ovog rada ukratko ćemo opisati i dati svoje viđenje fenomena marginalnost kao i pojmove vezane uz marginalnost. U drugom dijelu rada ćemo analitički razmotriti, bazirano na dostupnoj literaturi, nekoliko osnovnih koncepta marginalnosti, a posebna pažnja bit će usmjerena na geografski aspekt marginalnosti. Nakon toga napravit ćemo prikaz i analizu dosadašnjih istraživanja o tome koji su to indikatori pomoću koji možemo određivati i mjeriti geografsku marginalnost. Na kraju rada će se istražiti i analizirati kako se geografsko informacijske (GIS) metode za prostorne analize mogu koristiti prilikom identifikacije, kartiranja i analize geografske marginalnosti određenog područja, ovdje na primjeru Međimurja.

Pregledni rad / ReviewZlatko HORVAT
Preuzmite temuStranice 159-171.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.