EKOSISTEMSKE ZNAČILNOSTI KRAŠKE JAME BELOJAČE V PODRAVSKI REGIJI

V okviru raziskave o jami Belojači, ki leži na zahodnem robu Panonske kotline v Podravju, na stiku Vzhodnih Karavank in Haloz, smo opravili pol letno raziskavo njenih ekosistemskih značilnosti. Med ekosistemske značilnosti sodijo klima, voda, prst in rastline ter živali. Živi svet ob in v jami smo zgolj opazovali, medtem ko smo podatke za zrak, vodo in prst pridobili s terenskimi in laboratorijskimi meritvami v obdobju od oktobra 2016 do marca 2017. Jamski ekosistemi spadajo med ekstremne zato, ker se njihove lastnosti spreminjajo počasneje in z zamikom glede na lastnosti drugih ekosistemov. Prav ta značilnost privlači različna živa bitja, da imajo v jamah domovanja ali prezimovališča. Med njimi so najbolj znani netopirji. S ciljem, da bi osvetlili ekosistemske značilnosti jame Belojače, ki je ena redkih kraških jam na zahodnem robu Panonske kotline, smo z zbranimi meritvami dokazali zanimive korelacije ekosistemskih značilnosti.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationAna VOVK KORŽE
Preuzmite temuStranice 150-158.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.