UZROCI I POSLJEDICE MNOGOSTRUKE SURADNJE NAŠIH KRAJEVA UZ DRAVU S REGIJAMA OD 1868. DO 1931. TJ. OD HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE DO VELIKE SVJETSKE KRIZE

Krajevi uz Dravu trebali bi biti zajednički vezani mnogim faktorima. No političke promjene su djelovale razjedinjavajuće, pa se može govoriti o mariborskoj, varaždinskoj, koprivničkoj i slavonskoj Podravini s time da se mijenja i pripadnost tog područja u okviru raznih adminstrativnih pa i državnih sustava. U radu je nakon ovećeg uvodnog dijela težište stavljeno na usporedbu promjena razdoblja 1868. do 1918. i 1918. do 1931. dakle razdoblja Austro-Ugarske Monarhije i jugoslavenske države 1918.-1931., iako bi takvu komparaciju trebalo načiniti za sva povijesna razdoblja od prethistorije i antike do srednjovjekovlja i kroz čitav novi vijek. Neminovno je da je podravska regija, zahvaljujući upravo svom položaju uz Dravu, morala korespondirati s drugim krajevima uz Dravu, a osobito gdje su postojali gospodarski, trgovački i prometni interesi odnosno gdje su iste krize ili prirodne nepogode pogađale narod. Politika je djelovala da su nekad bile jače veze sjever - jug (1868.-1918.) a od 1918. do 1931. istok zapad, ali je kontinuitet zajedničkih interesa, osobito na području etnokulture bio onaj faktor koji je ukazivao na potrebu veza.

Pregledni rad / ReviewProf. dr. dc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, redovna sveučilišna profesorica u mirovini
Preuzmite temuStranice 082-096.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.