KRAJIŠKA NASELJA UZ RIJEKU DRAVU NA PODRUČJU ĐURĐEVEČKE PUKOVNIJE NA KRAJU 18. STOLJEĆA

U radu su predstavljeni rezultati komparativne analize nekoliko naselja u koprivničkom i đurđevečkom dijelu Podravine koja su u drugoj polovini 18. stoljeća bila smještena u neposrednoj blizini rijeke Drave. Istraživački fokus usmjeren je na položaj naselja u odnosu na rijeku Dravu i na stanovništvo, odnosno demografske prilike u naseljima Torčec, Botovo, Drnje i Brod. Za demografsku analizu korišteni su podaci iz crkvenih matičnih knjiga, a za proučavanje okoliša kartografski i narativni izvori krajiške provenijencije te dosadašnje spoznaje istraživača. Posebna pažnja posvećena je uređenim prijelazima preko rijeke Drave koji su utjecali na kretanje stanovništva u ovome dijelu Podravine. Usporedbom je utvrđeno je da su kretanja stanovništva u promatranim naseljima pratila tada uobičajene trendove. U slučaju naselja u koprivničkoj Podravini rijeka Drava najviše je utjecala na izgled naselja i prometnu infrastrukturu. Uređeni riječni prijelaz kod naselja Brod u Đurđevečkoj krajiškoj pukovniji očito je povoljno utjecao na gospodarske i demografske prilike u tome naselju.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationNikola Cik
Preuzmite temuStranice 071-081.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.