GRADEC (GERECZ) – SREDNJOVJEKOVNO PODRAVSKO VLASTELINSTVO

Srednjovjekovno vlastelinstvo Gradec/ Gerecz na širem području današnjeg sela Starog Graca spominje se pod ovim imenom od sredine XIV. stoljeća, ali se njegova starija povijest vjerojatno može povezati s posjedom Sudin i pratiti do u drugu polovinu XIII. stoljeća. Otada, pa do početka XVI. stoljeća, vlasnik imanja je bila obitelj »de Gerecz«. Podaci o vlastelinstvu su oskudni i sporadični s izuzetkom isprave iz 1418. godine u kojoj je nabrojeno trideset i četiri sela, dva plemićka dvora, kaštel, četiri crkve i brojne druge pojedinosti na imanju. S posjedom Črešnjevo koji je u kasnom srednjem vijeku bio vlasnički povezan s Gradecom, vlastelinstvo je, po popisima poreza s početka XVI. stoljeća, brojilo sto i osamdeset poreznih dimova i spadalo u veća slavonska vlastelinstva. U portuosmanlijskim ratovima koji su uslijedili, imanje je potpuno uništeno, a od srednjovjekovne toponimije sačuvano je tek nekoliko mjesnih imena uz rijeku Dravu što otežava njegovu rekonstrukciju. Vjerojatno je zauzimalo širu okolinu današnjeg sela Stari Gradac sjeverno od Virovitice, istočni dio Pitomače i područje Velike i Male Črešnjevice.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 026-035.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.