PROGRAM MLADI ČUVARI PRIRODE MEĐIMURJA - POZITIVAN PRIMJER EKOLOŠKE EDUKACIJE UČENIKA

Zadaća ekološke edukacije je prenijeti poruku o značaju i nužnosti očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, a najmoćnijim sredstvom ekološke edukacije smatra se interpretacija. Već je začetnik interpretacije Freeman Tilden istaknuo: Interpretacijom do razumijevanja, razumijevanjem do poštovanja, poštovanjem do zaštite. Korištenjem izravnih i neizravnih oblika interpretacije, od strane djelatnika Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode i dvoje nastavnika osmišljen je edukativni program Mladi čuvari prirode Međimurja. Predmetni odgojno-obrazovni program polazilo je četrdesetak učenika šestih i sedmih razreda osnovnih škola s područja Međimurske županije. Program je realiziran kroz predavanja, radionice i terenski rad tijekom proljeća 2009. godine s ciljem ekološke edukacije učenika o prirodnim vrijednostima Međimurske županije i povećanjem interesa za prirodu i prirodoslovlje. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj programa Mladi čuvari prirode Međimurja na interes za prirodu i zaštićene dijelove prirode na području Međimurske županije. Navedeno je ispitano online anketom. U anketiranju su sudjelovali polaznici programa Mladi čuvari prirode Međimurja iz 2009. godine, a kao kontrolna skupina njihovi vršnjaci koji nisu sudjelovali u programu. Istraživanjem je potvrđena hipoteza da postoji razlika u interesu za prirodu i prirodne vrijednosti Međimurske županije između polaznika programa Mladi čuvari prirode Međimurja i nepolaznika. Također, polaznici programa Mladi čuvari prirode Međimurja imaju veće znanje o zaštićenim prirodnim vrijednostima Međimurske županije od nepolaznika.

Stručni rad / Professional paperDražen CRNČEC
Preuzmite temuStranice 173-183.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.