PRIRODNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA

Bjelovarsko-bilogorska županija smještena je u Središnjoj hrvatskoj zavali te ima povoljne prirodnogeografske uvjete za razvoj turizma. Županija ima dobar geoprometni položaj prema najvećoj urbanoj aglomeraciji koja je ujedno i najveće turističko središte kontinentalne Hrvatske. Usprkos bogatoj i raznolikoj prirodnogeografskoj samo je zdravstveno-lječilišni turizam sustavno razvijan od druge polovice 20. stoljeća, a sve veća važnost pridaje se lovnom i ruralnom turizmu. Za potrebe istraživanja provedeno je kvantitativno anketno istraživanje na neprobabilistički odabranom, prigodnom uzorku koji čine građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije i oni koji nemaju stalno prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Na temelju rezultata ankete i analize statističkih podataka utvrđeno je da su posjetitelji uglavnom zadovoljni cjelokupnom turističkom ponudom, no nedostaje im više manifestacija i zabavnih sadržaja. Budući razvoj turizma Bjelovarsko-bilogorske županije trebao bi se temeljiti na nadopuni postojeće turističke ponude koja ima brojne neiskorištene prirodne potencijale, te što boljom promocijom istih.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationKristina ŽGANJER
Preuzmite temuStranice 148-162.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.