NARAVNI ČISTILNI SISTEMI KOT INOVAVITNI PRISTOPI ZA ČIŠČENJE VODE NA PRIMERU ČEZMEJNEGA OBMOČJA MED MURO IN DRAVO – GAJŠEVSKO JEZERO

Skrb za zdravo pitno vodo izhaja iz osnovnih človekovih potreb, saj je potrebno po mednarodni konvenciji na vseh ravneh zagotoviti čisto zdravo vodo za vse. Zato se občine in lokalne skupnosti že desetlejta prijavljajo na razpise za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje čistilnih naprav, saj prav odpadna voda iz gospodinjstev, ki teče v vodotoke, onesnažuje tako tekoče kot stoječe vode in podtalnico. V prispevku je prikazan čezmejni projekt Slovenija – Hrvaška (2014 – 2015) z naslovom Doba voda za vse in prizadevanja, da bi prav preko zmanjševanja odpadnih voda, ki tečejo v reko Ščavnico zmanjšali onesnaževanje vodne akumulacije Gajševsko jezero. Čepav številni monitoringi kažejo slabo stanje vode v tem jezeru, novejše ugotovitve kažejo, da se jezero zaradi zaraščenosti z vlagoljubno vegetacijo in zaradi močvirnih območij že čisti samo. Zato je bil cilj projekta tudi raziskati možnosti naravnih čistilnih sistemov za vodne akumulacije, kot je Gajševsko jezero.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper
Preuzmite temuStranice 051-066.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.