MUZEJ – MOST RIJEKE DRAVE KOD BOTOVA

Rad se bavi problematikom mosta na rijeci Dravi kod Botova i njegovim sagledavanjem kroz drugačiju društvenu i kulturnu funkciju, točnije kroz mogućnost prenamjene istog u muzej čime bi se zadovoljio višestruki cilj: spašavanje mosta od namjernog rušenja i nepovratnog uništenja specifičnog djela industrijske baštine, stvaranje svjetski jedinstvenog mosta-muzeja rijeke Drave i vezano uz to, oživljavanje okolnog, ali i znatno šireg područja kroz razvoj aktivnog turizma koji bi u sebi sadržavao povijesne, geografske, ekološke, biološke, umjetničke, sportske i druge sastavnice. Realizacijom ove ideje nastoji se također pružiti primjer osviještenosti i razvijenog senzibiliteta i svijesti za ovu specifičnu vrstu kulturne baštine koja je premalo vrednovana i iskorištena u Hrvatskoj. U radu se kroz kratak pregled povijesti gradnje mostova želi istaknuti civilizacijska važnost tih arhitektonskih objekata općenito, dok se kulturno- povijesna vrijednost i važnost mosta kod Botova naglašava pregledom povijesnih okolnosti koje su utjecale na njegovu gradnju, funkcionalnost i značaj u regionalnim, nacionalnim i internacionalnim okvirima. Rad donosi povijesno-umjetničku valorizaciju s detaljnim promišljanjima o ponovnom oživljavanju mosta kako bi ponovno stekao svoj značaj, ali ovog puta u drugačijoj ulozi – kao suvremeni most - muzej rijeke Drave.

Pregledni rad / ReviewMirela Horvat
Preuzmite temuStranice 036-050.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.