IZMEĐU MOTIKE I MAČA – RAZBOJNIŠTVO NA PODRUČJU VALPOVA I MIHOLJCA U PRVOJ POLOVICI 18. STOLJEĆA

Na osnovi pisanih povijesnih izvora i dostupne literature, autor analizira život podložničkog stanovništva i razvoj razbojništva u Valpovštini u 18. stoljeću. To je istodobno i analiza međuodnosa između spomenutih aktera s drugim akterima kao što su vlastelin Petar II. Antun Hilleprand von Prandau,vlastelinska uprava i okolišni faktori kao što su šume i močvare. Razbojničke skupine su kroz navedene međuodnose utjecale na gospodarski razvoj vlastelinstva Valpovo koristeći spomenute okolišne faktore.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMihael Sučić
Preuzmite temuStranice 213-221.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.