ISTRAŽIVANJE POTENCIJALA ZAJEDNIČKIH VOŽNJI OSOBNIM VOZILIMA U GRADOVIMA KOPRIVNICA I KRIŽEVCI

U radu je prezentirana analiza postojećeg stanja i mogućnosti korištenja opcije zajedničkih vožnji osobnim vozilima u gradovima Koprivnica i Križevci. Zajednička vožnja osobnim vozilima tj. dijeljenje vozila i vožnji (engl. carpooling/ridesharing) predstavlja jednu od strategija upravljanja mobilnošću (engl. mobility management), odnosno upravljanja prijevoznom potražnjom (engl. transport demand management). Cilj rada je utvrđivanje postojećeg stanja, mogućnosti i potencijala većeg korištenja zajedničkih vožnji osobnim vozilima u dva, po broju stanovnika, najveća grada Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica i Križevci). Prikupljanje podataka za potrebe istraživanja provedeno je metodom anketiranja skupine građana i potencijalnih budućih korisnika sustava zajedničkih vožnji osobnim vozilima. Važan segment rada predstavlja analiza primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga za potrebe povezivanja korisnika sustava zajedničkih vožnji osobnim vozilima – carpoolinga. Ciljna skupina jesu aktivno stanovništvo odnosno zaposleni građani dvaju gradova. Korištenjem metode anketiranja utvrđena su mišljenja i stavovi te trendovi i mogućnosti primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga kod korištenja opcije carpoolinga u promatranim gradovima. Doprinos članka ogleda se u utvrđivanju korisničkih zahtjeva prema komunikacijskoj opremi, uslugama i sadržaju za potrebe razvoja carpoolinga kao alternativnog i održivog načina prijevoza.

Građa-sjećanje / MemoriesIvan Grgurević, Marin Dugina, Petar Feletar
Preuzmite temuStranice 136-155.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.