STANOVNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA PODRAVINE LJUDSKI RESURSI PODRAVINE U POSTTRANZICIJSKOJ ETAPI INTENZIVNE DEPOPULACIJE

U zadnja dva desetljeća proces depopulacije podravskih naselja nastavljen je uz zabrinjavajući trend ubrzanja. U ovom članku autori su prikazali glavne elemente koji karakteriziraju kvantitativno i kvalitativno kretanje i strukturu stanovništva Podravine. Ta kretanja povezana su s analizom što ona znače za gospodarski i društveni život i razvoj ovoga kraja. Na početku je analizirano kvantitativno kretanje broja stanovnika od 1948. do 2011. godine, uz prikaz promjena u teritorijalnom rasporedu pučanstva. Potom slijedi detaljna analiza prirodnog kretanja stanovništva, prvenstveno nataliteta, fertiliteta i mortaliteta. Prikupljeni su podaci za sve podravske gradove i općine, te pojedinačno za svih 38 župa Komarničkog arhiđakonata. Analiza spolne i starosne strukture otkriva intenzivne procese starenja stanovništva. Prikazana je obrazovna i profesionalna struktura stanovništva po općinama, kao i kretanje nezaposlenosti. Na temelju tih i drugih kvalitativnih pokazatelja izvršena je tipizacija podravskih općina prema njihovim potencijalima za budući razvoj. Na kraju je data i projekcija broja stanovnika Podravine do 2051. godine. Analiza je poduprijeta velikim brojem tablica i grafikona.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDragutin Feletar, Petar Feletar
Preuzmite temuStranice 009-100.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.