SVEUČILIŠNI PROFESOR, HRVATSKI ZOOLOG I HIDROBIOLOG IVO MATONIČKIN I NJEGOVO DJELO

Prof. dr. sc. Ivo Matoničkin, hrvatski zoolog (Virje 5. lipnja 1915. – Zagreb 2. ožujka 2008.) je završio učiteljsku školu (1935.) i diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu (1943.). Studirao na Filozofskom fakultetu, a zatim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao (1949.) i doktorirao (1955.). Na istom je fakultetu imenovan izvanrednim (1960.) i redovitim profesorom (1964. – 1984.) Među prvima u nas istraživao je ekologiju, biocenologiju i faunu beskralježnjaka u krškim tekućicama. Zajedno sa suradnicima razradio je novu metodu za izračunavanje odnosa produkcije i respiracije. Sa Zlatkom Pavletićem i Milanom Meštrovim osnovao je Hrvatsko ekološko društvo (1969.). Njegovom zaslugom osnovan je smjer hidrobiologije na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je preko 160 znanstvenih i stručnih radova te popularno-znanstvenih članaka. Napisao je prve sveučilišne udžbenike iz zoologije na hrvatskom jeziku te objavio nekoliko knjiga s ekološkim temama. Urednik je Spomenice sto godina znanstvenog i nastavnog rada iz zoologije na Sveučilištu u Zagrebu (1974.).

Izvorni znanstveni radDražen Podravec
Preuzmite temuStranice 180-209.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.