PREDINDUSTRIJSKA OBRADA ŽELJEZA: POKAZATELJI TALIONIČKE DJELATNOSTI NA PRIMJERU ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA U PODRAVINI

U radu se opisuju pokazatelji talioničke djelatnosti koji se susreću na arheološkim lokalitetima Podravine na kojima se primarno obrađivalo željezo. To su površinski nalazi talioničke zgure/troske, veći komadi zapećenog lijepa od stijenki peći i ulomci keramičkih sapnica. Detaljno se opisuju značajke i izgled tih nalaza. Na temelju dosadašnjih iskustava te provedenih arheoloških istraživanja dvaju lokaliteta u okolici Virja, utvrđuje se postojanje i distrubicija sličnih indikativnih površinskih nalaza u okolici, te iznosi preliminarni zaključak o postojanju talioničke djelatnosti i na širem području oko Hlebina. Usporedbom sa sličnom situacijom u mađarskom dijelu Podravine, zaključuje se o pogodnosti ovog područja u nizini rijeke Drave za talioničku djelatnost, najvjerojatnije tijekom antike i srednjeg vijeka.

Izvorni znanstveni radTajana Sekelj Ivančan
Preuzmite temuStranice 118-125.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.