STATUS PTICA (AVES) I POJAVA STRANIH INVAZIVNIH VRSTA (REPTILIA: EMYDIDAE, MALACOSTRACA: CAMBARIDAE) NA JEZERU ŠODERICA

Praćenje ornitofaune na jezeru Šoderica prikazane u radu traje od 1989. godine. Ukupno je zabilježeno 43 vrste ptica, od čega je 41 vrsta neposredno promatrana, a 2 vrste navode se prema prijašnjim radovima. Gnijezdi se 13 vrsta (6 stalnih i 7 neredovitih ili rijetkih). Od gnjezdarica 6 vrsta su stanarice, dok su 7 vrsta selice. Kao preletnice redovito je zabilježeno 9 vrsta, dok 15 vrsta dolazi neredovito ili rijetko. Na zimovanju je redovito 9 vrsta, a 13 vrsta dolazi neredovito ili rijetko. Najveći broj vrsta zabilježen je tijekom zimovanja i proljetne selidbe, dok je najveći broj jedinki zabilježen tijekom zimovanja. Prema kategoriji ugroženosti (IUCN) kritično ugrožena je 1 vrsta, ugrožene su 4 vrste, osjetljive su 4 vrste, gotovo ugrožene su 4 vrste, najmanje zabrinjavajuće su 22 vrste i neprikladne za procjenu su 3 vrste ptica. Na pojavu ptica značajan utjecaj ima antropogeni utjecaj uz nedostatak većih prirodnih staništa i prikladnih hranilišta. Prilikom promatranja ptica od 2010. godine zabilježene su i 3 nove invanzivne vrste. Tiskanjem prigodnih letakapotrebno je skrenuti pozornost na negativnost ispuštanja u prirodu invanzivnih vrsta, te nastoji spriječiti širenje na nova područja za što je potrebno u što kraćem roku napraviti planove suzbijanja.

Krunoslav Arač
Preuzmite temuStranice 112-117.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.