STRUKTURA, OBILJEŽJA I STAVOVI POSJETITELJA ŠODERICE 2015. GODINE

Šoderica, jezersko rekreacijsko odredište u okolici Koprivnice, te struktura, obilježja i stavovi njezinih posjetitelja, glavni su predmet istraživanja ovog rada. S ciljem davanja doprinosa što kvalitetnijem usmjeravanju budućeg razvoja Šoderice, provedeno je istraživanje kako bi se utvrdila socio-demografska struktura posjetitelja Šoderice, njihovi motivi dolaska te vrste aktivnosti kojima se bave, prostorno-vremenska obilježja njihovih rekreacijskih kretanja, kao i stavovi posjetitelja o rekreacijskoj atrakcijskoj osnovi i ponudi Šoderice, njezinoj rekreacijskoj funkciji te potencijalu. Istraživanje je provedeno metodom neposrednog anketiranja na prigodnom uzorku od 100 ispitanika kojim su obuhvaćene osobe koje nemaju prijavljeno stalno mjesto prebivališta na Šoderici. Većinu ispitanika čini stanovništvo zrele dobi, srednje stručne spreme, iz gradskih naselja kao mjesta prebivališta. Ispitanici najčešće posjećuju Šodericu nekoliko puta godišnje ili često tijekom ljetnih mjeseci, podjednako radnim danom i vikendom, a najčešće se na njoj zadržavaju nekoliko sati ili cijeli dan. Kupanje i odmor su glavni motivi dolaska, a aktivnosti sportsko-rekreacijskog karaktera glavne aktivnosti kojima se bave. Ispitanici su najzadovoljniji prirodnim ambijentom u cjelini, kao i njegovim sastavnicama, dok su izrazili nezadovoljstvo ugostiteljskom te sportsko-rekreacijskom ponudom Šoderice. Najvećom prednošću Šoderice smatraju pogodnosti jezerske vode. Najveći nedostatak Šoderice ispitanici vide u komunalnoj neuređenosti, odnosno zapuštenosti prostora tijekom duljeg razdoblja. Šoderica ima velik potencijal, a njezin budući razvoj mora se temeljiti na multidisciplinarnom upravljačkom pristupu koji će integrirati sve važne aspekte i funkcije rekreacijske djelatnosti, koristeći pritom prednosti Šoderice te ublažujući njezine nedostatke.

Prethodno priopćenjePetar Fijačko
Preuzmite temuStranice 101-111.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.