Njemačke posuđenice u hrvatskom nazivlju agronomske struke

U radu se bavi istraživanjem i analizom njemačkih posuđenica i prevedenica u jeziku poljoprivredne struke. Istraživanje je vršeno na korpusu tekstova koji čine stručni i znanstveni časopisi iz dvaju razdoblja, te intervjuiranjem poljoprivrednika i stručnjaka agronoma. Anketiranjem informanata na terenu usporedilo se poznavanje i upotreba njemačkih posuđenica, te su primjeri sakupljeni analizom istraživačkog korpusa i rezultata terenskog istraživanja analizirani i klasificirani. Kako se njemačke posuđenice u području poljoprivredne struke do sada nisu sustavno istraživale, a s obzirom na intenzivnu suradnju Hrvatske sa zemljama njemačkog govornog područja vezanu uz razvoj poljoprivrede, rezultati ovog istraživanja su praktično primjenjivi u području poljoprivredne struke na način da rješavaju dvojbe vezane uz upotrebu njemačkih posuđenica i prevedenica u kontekstu jezičnih i terminoloških zakonitosti koje obuhvaćaju jednoznačnost i razumljivost, a koje se često javljaju u jeziku struke. Metodologija istraživanja i korištene statističke metode analize istraživačkog korpusa mogu se koristiti kao alat za provedbu istraživanja u dodirnom jezikoslovlju u kontekstu stručnog nazivlja

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperValentina Papić Bogadi
Preuzmite temuStranice 094-107.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.