Promjene obiteljske strukture na prostoru bjelovarske regije koncem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća: razlozi i posljedice

Obitelji, imovina i imovinske prakse predmet su istraživanja različitih znanstvenih disciplina, a u ovom radu problematizirat će se njihov međuodnos. U radu je stavljen naglasak na fenomene imovine, obitelji i imovinskih praksi odnosno na pitanje kako se ti fenomeni oblikuju u trenutku razdvajnja zadružnih obiteljskih struktura svojstvenih za prostor Vojne krajine. Navedeni fenomeni prikazani su unutar specifičnog društveno-povijesnog konteksta te se ukazuje na djelovanje ekonomskih, političkih i društvenih prilika unutar istraživanog prostora. Istraživanje se vremenski odnosi na razdoblje kasnog 19. st. te prve polovine 20. stoljeća, a glavno područje istraživanja obuhvaća ruralni prostor bjelovarskoga kraja. Uz pomoć arhivskih dokumenata i etnografske građe te dostupne literature navedeni fenomeni prikazit će se u svojim promjenama kao i kontinuitetu. Cilj je prikazati kako se u praksi ostvarivao prijenos imovine nasuprot postojećim zakonima, tj. kako se manifestiraju pojedine odluke pojedinca ili obitelji u trenutku kada se odlučuju prilagoditi zakonu i/ili običajnom pravu. Analiza dostupne etnografske arhivske građe ukazala je na postojanje dvaju osnovnih oblika imovine: materijalne i nematerijalne, odnosno pokretne i nepokretne. Istraživanjem su, između ostalog, zabilježena dva načina nasljeđivanja, uz određene varijacije: ravnopravno i neravnopravno nasljedno pravo. Prijenos imovine nakon raspada zadruga može se promatrati kao dugotrajan proces, a započinjao bi ovisno o individualnim odlukama unutar obitelji. Analiza i interpretacija izvora pokazala je da su struktura obitelji, njene transformacije kao i pitanje međugeneracijskih odnosa izravno povezani s određenim načinom prijenosa imovine

Građa-sjećanje / MemoriesDanijela BIRT KATIĆ
Preuzmite temuStranice 049-063.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.